Tabsign, digitaal vergaderen en accorderen

Met Tabsign kunt u voorstellen papierloos annoteren en accorderen. Kortom: digitale afhandeling van uw besluiten. Zo draagt Tabsign bij aan effectieve en efficiënte besluitvorming.

Vraag informatie aan Wat is Tabsign?

Wat is Tabsign?

Digitaal vergaderen en accorderen in slechts vier stappen:

Voorstel

Een voorstel wordt opgesteld.

1.Agenderen

Het secretariaat zet het voorstel ter voorbereiding op de agenda.

Tabsign verspreidt het voorstel onder de bestuurders.

2.Status toekennen

De bestuurders bekijken het voorstel en geven individueel een status.

Tabsign maakt statussen inzichtelijk via de app.

Een bestuurder kan digitaal opmerkingen meegeven.

3.Vergaderen

Het voorstel wordt behandeld in de vergadering.

Tabsign maakt onderscheid tussen bespreek- en hamerstukken.

De gemeentesecretaris geeft via Tabsign een definitieve status.

4.Uitvoeren

Het voorstel wordt uitgevoerd of doorgezet naar de raad.

Voordelen van Tabsign

  • Papierloos vergaderen en besluiten.
  • Als zelfstandige applicatie of gekoppeld met uw DMS of Zaaksysteem.
  • Uw besluitvormingsproces is het uitgangspunt.
  • Bestuurders gebruiken de app, het secretariaat de webapplicatie.
  • Kan gebruikt worden zonder zaaksysteem login.

Meer weten?

Wilt u meer weten over Tabsign? GO. komt graag bij u langs voor een demonstratie.

Vraag informatie aan

Of bel ons op 050 - 57 57 848